บทเรียนออนไลน์

 

นางพรดา  โพธิ์เกตุ

ครู คศ.๓

https://sites.google.com/view/pronrada

นายชัยรัตน์  วงศ์ฮาดจันทร์

ครู คศ๓

https://sites.google.com/view/chairut

นายนิยม เฒ่าทอง

ครู คศ.๒

https://sites.google.com/view/nong12

นายจตุพล  แสงวาโท

ครู คศ.๑

https://sites.google.com/view/jatupon

นางสมฤทธิ์ เชือกรัมย์

ครู คศ.๑

https://sites.google.com/view/somrit

นายมงคลวิทย์  ไชยรินทร์

ครู คศ.๑

https://sites.google.com/view/kru-mongkholwit

นายชาญวุฒิ  สุขหมื่น

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/chanwut

นางสาวทิพย์สุดา  แน่นอุดร

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/kru-thipsuda

นางแสงเดือน  เพ็ญศศิธร

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/sangdeun-pensasithorn

นายศุภกร  เย็นวริษ

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/yenwarit

นายวงศกร  ทองยศ

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/vongsakon

นางสาวไพลิน  ทางดี

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/pailin-tangdee

นายทศพล  ภูอาศัย

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/techer-thodsapol

นายสมชาย  บัวสิงห์

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/somchai

นางสาววรัญญา วรรณราช

ครู พนักงานราชการ

www.kutc.ac.th/kutcweb/ajranya

นางสุพรรษา  เขมพงษ์ภัทร

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/kru-supansa

นายสุทธิไกร  สายยศ

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/kru-suttikrai

นายสิริศักดิ์ เพชรสุภา

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/kru-sirisak60

Read 5134 times Last modified on วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563 02:22

ศาสตร์ของพระราชา