แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นางสาวปัญฑารีย์  สำราญศิลป์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

 

 

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายวิโรจน์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบุญตา เศษโถ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

นายวงศกร  ทองยศ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายสมชาย  บัวสิงห์
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน

 

       
       
Read 961 times Last modified on วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 02:52

ศาสตร์ของพระราชา