แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวแสงเดือน  เพ็ญศศิธร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววรัญญา  วรรณราช
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพรพรรณ แก้วคำจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read 169 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 10:16

ศาสตร์ของพระราชา