แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายจตุพล  แสงวาโท
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสมฤทธิ์ เชือกรัมย์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นายมงคลวิทย์  ไชยรินทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
แผนกสามัญสัมพันธ์

นายธารวิสุทธิ์  เผือกไธสง
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
แผนกสามัญสัมพันธ์

       
นายกิตติพันธ์ุ ดวงภักดีรัมย์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

นางสาวรัฐริกา คำน้ำใส
ตำแหน่งครูจ้างสอน
Miss.Elvira T.Gulleno  
Read 2036 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 10:28

ศาสตร์ของพระราชา