แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายปรากราณ  ด้วงนิล
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวทิพย์สุดา  แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสมภพ สาสะพาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Read 2590 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 10:17

ศาสตร์ของพระราชา