แผนกวิชาการบัญชี

 

นางสาวปัญฑารีย์  สำราญศิลป์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

 

 

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายวิโรจน์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบุญตา เศษโถ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวไพลิน  ทางดี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกการบัญชี

นางสาวสุพรรษา  เขมพงษ์ภัทร
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการบัญชี
นายอังครชัย  พนัส
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
แผนกการบัญชี

นางสาวนภาวรรณ ยุบรัมย์
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
แผนกการบัญชี

       
       
Read 2200 times Last modified on วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 02:51

ศาสตร์ของพระราชา