แผนกวิชาการบัญชี

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวไพลิน  ทางดี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกการบัญชี

นางสาวสุพรรษา  เขมพงษ์ภัทร
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการบัญชี
นายอังครชัย  พนัส
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
แผนกการบัญชี

นางสาวนภาวรรณ ยุบรัมย์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
แผนกการบัญชี

Read 2509 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 10:22

ศาสตร์ของพระราชา