แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

นางสาวปัญฑารีย์  สำราญศิลป์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

 

 

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายวิโรจน์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบุญตา เศษโถ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

นายชาญวุฒิ  สุขหมื่น
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง
นายปภาวิชญ์  สิงห์ใหญ่
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง

 

       
       
Read 1683 times Last modified on วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 02:54

ศาสตร์ของพระราชา