แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 นายชาญวุฒิ  สุขหมื่น
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง

นายปภาวิชญ์  สิงห์ใหญ่
ตำแหน่ง ครูพนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง
นายวีระชัย อิทธิสมบัติ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง
     
     
Read 1977 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 10:12

ศาสตร์ของพระราชา