แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

 นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

นายนิยม เฒ่าทอง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางพรดา  โพธิ์เกตุ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายสุทัศน์  มะอาจเลิศ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายพรพจน์ พานสุวรรณ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read 2343 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 10:08

ศาสตร์ของพระราชา