แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นางสาวปัญฑารีย์  สำราญศิลป์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

 

 

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายวิโรจน์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบุญตา เศษโถ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายนิยม เฒ่าทอง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางพรดา  โพธิ์เกตุ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายสุทัศน์  มะอาจเลิศ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสิทธิพจน์  นามวิชัย
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

       
       
Read 2038 times Last modified on วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 03:05

ศาสตร์ของพระราชา