แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นางสาวปัญฑารีย์  สำราญศิลป์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

 

 

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายวิโรจน์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบุญตา เศษโถ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายชัยรัตน์  วงศ์ฮาดจันทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายศรายุทธ นุชสาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
นายประพันธ์  พันธ์ศรี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสิริศักดิ์  เพชรสุภา
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

       
       
Read 2206 times Last modified on วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 03:08

ศาสตร์ของพระราชา