แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายชัยรัตน์  วงศ์ฮาดจันทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายศรายุทธ นุชสาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
นายประพันธ์  พันธ์ศรี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสิริศักดิ์  เพชรสุภา
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

สิบเอกไชยวรรณ งันเกาะ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

Read 2562 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 10:09

ศาสตร์ของพระราชา