แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายศุภกร  เย็นวริษ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

นายทศพล  ภูอาศัย
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นายสุทธิไกร  สายยศ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
แผนกช่างกลโรงงาน

นายไกรลาศ  คงฟ้ารัมย์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
แผนกช่างกลโรงงาน

นางสาวสายสุนีย์  ภูชมศรี
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
แผนกช่างกลโรงงาน

Read 2696 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 10:20

ศาสตร์ของพระราชา