แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

นางสาวปัญฑารีย์  สำราญศิลป์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

 

 

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายวิโรจน์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบุญตา เศษโถ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายศุภกร  เย็นวริษ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

นายทศพล  ภูอาศัย
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นายสุทธิไกร  สายยศ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง 
แผนกช่างกลโรงงาน

นายไกรลาศ  คงฟ้ารัมย์
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง 
แผนกช่างกลโรงงาน

     
  นางสาวสายสุนีย์  ภูชมศรี
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง 
แผนกช่างกลโรงงาน
   
Read 2307 times Last modified on วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 02:42

ศาสตร์ของพระราชา