แผนกวิชาช่างยนต์

 

นางสาวปัญฑารีย์  สำราญศิลป์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

 

 

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายวิโรจน์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบุญตา เศษโถ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายธนะพัฒน์  แย้มงามธนะสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1 
หัวหน้าแผนกช่างยนต์

นายธีระศักดิ์  ภูหลักด่าน
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ 
แผนกช่างยนต์
นายสิทธิโชค ประเจริญ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง 
แผนกช่างยนต์

นายอติเทพ  จันเดช
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง 
แผนกช่างยนต์

Read 2395 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 10:20

ศาสตร์ของพระราชา