งานครูที่ปรึกษา

 

นายชาญชัย พยัคฆกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


นางสมฤทธิ์ เชือกรัมย์
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางแสงเดือน เพ็ญศศิธร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวอมรา  เหลืองอุดมชัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
     

 

   
     
     
     
     
     
     

 

Read 978 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 07:57

ศาสตร์ของพระราชา