งานครูที่ปรึกษา

 

นายบุญตา  เศษโถ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


นางสาวกชพรรณ  สังข์น้อย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสมฤทธิ์ เชือกรัมย์
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวทิพย์สุดา แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
     

 

นางสาวอมรา  เหลืองอุดมชัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา  
 
     
     
     
     
     
     

 

Read 2203 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 05:11

ศาสตร์ของพระราชา