งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นายชาญชัย พยัคฆกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


 

นายสันสกฤต ศรีกลับ
ครู คศ.๑
หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายชาญวุฒิ สุขหมื่่น
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายประพันธ์ พันธ์ศรี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

   
นายธารวิสุทธิ์  เผือกไธสง
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
นางสาวทิพย์สุดา แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
นายวิศรุต  มีดี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
นางแสงเดือน เพ็ญศศิธร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
นายปภาวิชญ์ สิงห์ใหญ่
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
 
นางสาววรัญญา  วรรณราช
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
  
     
     
   
 นายสมชาย  บัวสิงห์
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
 
  นายทศพล  ภูอาศัย
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
     
     

 

 

 

 

 

Read 965 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 07:59

ศาสตร์ของพระราชา