งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นายบุญตา  เศษโถ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


 

นายวงศกร  ทองยศ
ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นางสมฤทธิ์  เชือกรัมย์
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายจตุพล  แสงวาโท
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

   
นายธารวิสุทธิ์  เผือกไธสง
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
นางสาวทิพย์สุดา แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
นายวิศรุต  มีดี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
นางแสงเดือน เพ็ญศศิธร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ
นายทศพล  ภูอาศัย
ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ ฯ
 
นายสมชาย  บัวสิงห์
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมตำแหน่ง  
     
นางสาวพรพรรณ  แก้วคำจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
  
นายไชยวรรณ  งันเกาะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
 
 
     
     
     
     

 

 

 

 

 

Read 2271 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 05:08

ศาสตร์ของพระราชา