งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

นายบุญตา  เศษโถ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 


 

นายประพันธ์ พันธ์ศรี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานแนะแนวฯ

นางแสงเดือน เพ็ญศศิธร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
นายสมชาย  บัวสิงห์
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
 
นายสุทัศน์  มะอาจเลิศ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
นายสิริศักดิ์  เพชรสุภา
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
นางสาวสายสุนีย์  ภูชุมศรี
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
   
  นางสาวอมรา  เหลืองอุดมชัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ
 

 

Read 1868 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 05:18

ศาสตร์ของพระราชา