งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

นายชาญชัย พยัคฆกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 


 

นายประพันธ์ พันธ์ศรี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานแนะแนวฯ

นายเสกสรรค์  จันทร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ

นางแสงเดือน เพ็ญศศิธร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
 
นายทศพล  ภูอาศัย
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
นายสมชาย  บัวสิงห์
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
สิบเอกไชยวรรณ  งันเกาะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

 

Read 764 times Last modified on วันพุธ, 25 มกราคม 2560 04:26

ศาสตร์ของพระราชา