งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

นายชาญชัย พยัคฆกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางแสงเดือน เพ็ญศศิธร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายสมฤทธิ์  การเลิศ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายสุทัศน์ มะอาจเลิศ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
     
     
   
  นายไชยวรรณ งันเกาะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้เจ้าหน้างานโครงการพิเศษฯ
 

 

Read 825 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 07:54

ศาสตร์ของพระราชา