งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

นายบุญตา  เศษโถ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นายธนะพัฒน์  แย้มงามธนะสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายปภาวิชญ์  สิงห์ใหญ่
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายสุทัศน์ มะอาจเลิศ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
     
นายธีระศักดิ์  ภูหลักด่าน
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นายสิริศักดิ์  เพชรสุภา
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
 
นายสิทธิโชค  ประเจริญ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
  
     
     

 

Read 1827 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 05:31

ศาสตร์ของพระราชา