งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

นายชาญชัย พยัคฆกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


นายวิศรุต  มีดี
ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานสวัสดิการฯ

นางวรรณภา  โชติกิตติชัย
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการฯ

นายสมชาย บัวสิงห์
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการฯ
   
นางสาววรัญญา วรรณราช
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการฯ
 
สิบเอกไชยวรรณ  งันเกาะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
นางสาวปพิตรา จั๊นพลแสน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ

 

Read 813 times Last modified on วันพุธ, 25 มกราคม 2560 04:23

ศาสตร์ของพระราชา