งานปกครอง

 

นายชาญชัย พยัคฆกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


 

นายชาญวุฒิ  สุขหมื่่น
ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานปกครอง

นายประพันธ์  พันธ์ศรี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายธารวิสุทธิ์ เผือกไธสง
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวทิพย์สุดา  แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายไกรลาศ  คงฟ้ารัมย์
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นายสมชาย  บัวสิงห์
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
     
   สิบเอกไชยวรรณ  งันเกาะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 

 

Read 1848 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 05:14

ศาสตร์ของพระราชา