งานหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต

 

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     

นายชัยรัตน์  วงศ์ฮาดจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้างานหลักสูตรปริญญาตรีฯ

นางพรดา  โพธิ์เกตุ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรปริญญาตรีฯ

 
     
     

 

Read 773 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 07:53

ศาสตร์ของพระราชา