งานหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     

นายชัยรัตน์  วงศ์ฮาดจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้างานหลักสูตรปริญญาตรีฯ

นางพรดา  โพธิ์เกตุ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรปริญญาตรีฯ

 นางสาวกาญจนา  ธิรอดรัมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรปริญญาตรีฯ
     
   นางสาวพนิดา  โพธิ์ขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรปริญญาตรีฯ
 
 

 

Read 1835 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 05:34

ศาสตร์ของพระราชา