งานวัดผลและประเมินผล

 

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     

นายจตุพล  แสงวาโท
ครู คศ.1
หัวหน้างานวัดผลฯ

  นางสาวกาญจนา ธิรอดรัมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ
     
     

 

Read 847 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 07:56

ศาสตร์ของพระราชา