งานวัดผลและประเมินผล

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     

นางกัลยา  บุญทันเสน
ครู คศ.1
หัวหน้างานวัดผลฯ

นางสาวนภาวรรณ  ยุบรัมย์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยงานวัดผลฯ 
นางสาวกาญจนา ธิรอดรัมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ
     
     

 

Read 2010 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 05:40

ศาสตร์ของพระราชา