งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

   

นางสาววรัญญา  วรรณราช
พนักงานราชการ
หัวหน้างานวิทยบริการฯ

  นางสาวกาญจนา  ลาสูงเนิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
     
     

 

Read 1710 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 05:41

ศาสตร์ของพระราชา