งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

   

นางสาวจุฑารัตน์ บุญมี
พนักงานราชการ
หัวหน้างานวิทยบริการฯ

  นางสาวกาญจนา  ลาสูงเนิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
     
     

 

Read 720 times Last modified on วันจันทร์, 24 กันยายน 2561 04:11

ศาสตร์ของพระราชา