งานสื่อการเรียนการสอน

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     

นายนิยม เฒ่าทอง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

 นายสิทธิพจน์ นามวิชัย
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 นายไสว  บุญเรือง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
     
     

 

Read 746 times Last modified on วันอังคาร, 24 มกราคม 2560 16:09

ศาสตร์ของพระราชา