งานสื่อการเรียนการสอน

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     

นายนิยม เฒ่าทอง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

 นายสิทธิพจน์ นามวิชัย
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 นายไสว  บุญเรือง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
     
     

 

Read 1788 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 05:42

ศาสตร์ของพระราชา