งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

    

นายปรากราณ  ด้วงนิล
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายวิศรุต มีดี
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
 

 

    
 

นายอังครชัย พนัส
ตำแหน่งครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
 

 

นางสาวพนิดา  โพธิ์ขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
 

 

 

Read 2803 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 05:38

ศาสตร์ของพระราชา