งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

      

นายธีระศักดิ์ ภูหลักด่าน
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 นายสิทธิพจน์ นามวิชัย
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสุทธิไกร สายยศ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
     
   นางสาวพนิดา  โพธิ์ขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
 

 

Read 983 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 05:46

ศาสตร์ของพระราชา