งานบุคลากร

นายวิโรจณ์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายมงคลวิทย์ ไชยรินทร์
ตำแหน่งครู คศ.๑
หัวหน้างานบุคลากร

 นางแสงเดือน  เพ็ญศศิธร
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

 
นางสาวนันทิยากร  ชุนรัมย์
เจ้าหน้าที่งานงานบุคลากร
 
Read 4688 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 04:34

ศาสตร์ของพระราชา