งานบุคลากร

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายมงคลวิทย์ ไชยรินทร์
ตำแหน่งครู คศ.๑
หัวหน้างานบุคลากร

นางแสงเดือน  เพ็ญศศิธร
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวรัฐริกา เกาะน้ำใส
ตำแน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยงานบุคลากร

 

 นางสาวจิราภรณ์ มีทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานงานบุคลากร

 

 

     
     

Read 5254 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 09:32

ศาสตร์ของพระราชา