งานบุคลากร

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายมงคลวิทย์ ไชยรินทร์
ตำแหน่งครู คศ.๑
หัวหน้างานบุคลากร

 นางแสงเดือน  เพ็ญศศิธร
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

 
นางสาวธรรมรัตน์  ติดตารัมย์
เจ้าหน้าที่งานงานบุคลากร
 
Read 1243 times Last modified on วันจันทร์, 29 มกราคม 2561 06:32

ศาสตร์ของพระราชา