งานประชาสัมพันธ์

 

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นางสมฤทธิ์  เชือกรัมย์
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายประพันธ์  พันธุ์ศรี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาววรัญญา วรรณราช
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 

 

 
นายสุทัศน์ มะอาจเลิศ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  นายไสว  บุญเรือง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
 

 

Read 1022 times Last modified on วันอาทิตย์, 28 มกราคม 2561 11:28

ศาสตร์ของพระราชา