งานทะเบียน

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางพรดา  โพธิ์เกตุ
ตำแหน่ง ครู คศ.๒
หัวหน้างานทะเบียน

นายมงคลวิทย์ ไชยรินท์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 

นายปรากราณ ด้วงนิล
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 

นางสาวสมจิต  อยู่ทองหลาง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสนันสนุน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

Read 1838 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 09:39

ศาสตร์ของพระราชา