งานทะเบียน

 

นายวิโรจณ์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางพรดา  โพธิ์เกตุ
ตำแหน่ง ครู คศ.๒
หัวหน้างานทะเบียน

 

นางสาวสมจิต  อยู่ทองหลาง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสนันสนุน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

Read 1623 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 04:41

ศาสตร์ของพระราชา