งานทะเบียน

 

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางพรดา  โพธิ์เกตุ
ตำแหน่ง ครู คศ.๒
หัวหน้างานทะเบียน

 

นางสาวดวงเดือน  เริ่มรักรัมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสนันสนุน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

Read 841 times Last modified on วันอาทิตย์, 28 มกราคม 2561 11:28

ศาสตร์ของพระราชา