งานอาคารสถานที่

 

นายวิโรจณ์ ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายศรายุทธ นุชสาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายชาญวุฒิ  สุขหมื่น
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวงศกร  ทองยศ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

 

 

 

นายปภาวิชญ์  สิงห์ใหญ่
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุทัศน์ มะอาจเลิศ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 
นายสมภพ สาสะพาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
     
     

 

Read 1891 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 04:38

ศาสตร์ของพระราชา