งานอาคารสถานที่

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายศรายุทธ นุชสาย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายชาญวุฒิ  สุขหมื่น
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวงศกร  ทองยศ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายปภาวิชญ์  สิงห์ใหญ่
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

 

  
นายสิริศักดิ์ เพชรสุภา
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสิทธิโชค ประเจริญ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุทธิไกร สายยศ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายไกรลาศ คงฟ้ารัมย์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
     
นายไชยวรรณ งันเกาะ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวีระชัย อิทธิสมบัติ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 
นายกิตติศักดิ์ อินทวงศ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสมภพ สาสะพาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 

 

Read 2114 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 09:12

ศาสตร์ของพระราชา