งานอาคารสถานที่

 

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายอัคเนตร  ยศสมบัติ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสุรพงษ์  วงษ์สุนทร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวงศกร  ทองยศ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

 

 

 

นายปภาวิชญ์  สิงห์ใหญ่
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุทัศน์ มะอาจเลิศ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 
นายสมภพ สาสะพาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
     
     

 

Read 1020 times Last modified on วันอาทิตย์, 28 มกราคม 2561 11:28

ศาสตร์ของพระราชา