หมวดงานพาหนะ

 

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายธีระศักดิ์ ภูหลักด่าน
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานหมวดยานพาหนะ
นายสิทธิโชค ประเจริญ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานหมวดยานพาหนะ

นายอติเทพ จันเดช
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานหมวดยานพาหนะ

นายกิตติพันธ์ อินทวงศ์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานหมวดยานพาหนะ

 

Read 4592 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 09:00

ศาสตร์ของพระราชา