งานพัสดุ

 

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 นายนิยม  เฒ่าทอง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้างานพัสดุ

นายศรายุทธ นุชสาย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายอติเทพ จันเดช
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวพรกนก  เพ็ชรดี
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 นางสาววิภารัตน์ กัณหา
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

Read 4834 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 08:55

ศาสตร์ของพระราชา