งานพัสดุ

 

นายวิโรจณ์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

นายนิยม  เฒ่าทอง
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวพรกนก  เพ็ชรดี
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

Read 2520 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 04:35

ศาสตร์ของพระราชา