งานการบัญชี

 

นายวิโรจณ์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางสาวไพลิน ทางดี
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวสุภาวดี สาลีอาจ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

Read 4430 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 04:35

ศาสตร์ของพระราชา