งานการบัญชี

 

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางกัญพัชญ์ เฉลิมรัมย์
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวนภาวรรณ หลอมนาค
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

นางสาวสุภาวดี สาลีอาจ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

Read 4931 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 08:50

ศาสตร์ของพระราชา