งานการเงิน

 

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายมงคลวิทญ์ ไชยรินทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
หัวหน้างานการเงิน

นางฉันทนา  ภูทอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาววราภรณ์ เอเวอเรสต์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read 5032 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 08:48

ศาสตร์ของพระราชา