งานการเงิน

 

นายวิโรจณ์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 นางกัลยา  บุญทันเสน
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
หัวหน้างานการเงิน

นางฉันทนา  ภูทอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวสุวรรณา  เย็นเกษม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read 4492 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 04:34

ศาสตร์ของพระราชา