งานบริหารงานทั่วไป

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 นางแสงเดือน  เพ็ญศศิธร
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวรัฐริกา เกาะน้ำใส
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นางสาวธรรมรัตน์  ติดตารัมย์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

 

Read 4938 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 09:31

ศาสตร์ของพระราชา