งานบริหารงานทั่วไป

 

นายวิโรจณ์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 นางแสงเดือน  เพ็ญศศิธร
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวธรรมรัตน์  ติดตารัมย์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

 

Read 4327 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 04:34

ศาสตร์ของพระราชา