งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

นายศุภกร  เย็นวริษ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานวิจัยฯ

นายทศพล  ภูอาศัย
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

นางแสงเดือน  เพ็ญศศิธร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

     
 นางสาวสายสุนีย์  ภูชุมศรี
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ
นางสาววิภารัตน์  กัณหา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่
งานวิจัยฯ 
 

 

Read 1872 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 04:53

ศาสตร์ของพระราชา