งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

นายสมพร โพธิ์กำเนิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายศุภกร  เย็นวริษ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานวิจัยฯ

นายทศพล  ภูอาศัย
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

นายอังครชัย พนัส
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

นางสาวสายสุนีย์  ภูชุมศรี
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

นางสาววิภารัตน์  กัณหา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ 

 

Read 2157 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 09:56

ศาสตร์ของพระราชา