งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

นายวิโรจณ์ ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


 

นางกัลยา  บุญทันเสน
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายปภาวิชญ์  สิงห์ใหญ่
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายทศพล  ภูอาศัย
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

     
  นางสาวพรพรรณ  แก้วคำจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพฯ
 

 

Read 717 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 07:59

ศาสตร์ของพระราชา