งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


 

นางสาวพรดา  โพธิ์เกตุ
ตำแหน่ง ครู คศ.๒
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายศรายุทธ  นุชสาย
ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายอังครชัย  พนัส
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

     
  นางสาวพรพรรณ  แก้วคำจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพฯ
 

 

Read 1818 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 04:56

ศาสตร์ของพระราชา