งานวางแผนและงบประมาณ

 

นายสมพร โพธิ์กำเนิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายชัยรัตน์ วงศ์ฮาดจันทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

 นายอังครชัย พนัส
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวพรพรรณ แก้วคำจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ

 

Read 1842 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 09:45

ศาสตร์ของพระราชา