งานวางแผนและงบประมาณ

 

นายวิโรจณ์ ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นางสุพรรษา เขมพงษ์ภัทร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

นางสาววรัญญา วรรณราช
ตำแหน่ง ครูพนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานงานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวพรพรรณ แก้วคำจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ

     
     

 

Read 817 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 08:01

ศาสตร์ของพระราชา