งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 

นายวิโรจณ์ ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

นายธารวิสุทธิ์ เผือกไธสง
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นายวงศกร ทองยศ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นางสาวไพลิน ทางดี
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

     
 นางสาววรัญญา วรรณราช
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
  นางสาวพรพรรณ  แก้วคำจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

 

Read 766 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 07:59

ศาสตร์ของพระราชา