งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายธารวิสุทธิ์ เผือกไธสง
ตำแหน่งครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

 นางสาววรัญญา วรรณราช
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
   
 นางสาวนันทิยากร  ชุนรัมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

นางสาวพรกนก  เพ็ชรดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

 

Read 1870 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 05:00

ศาสตร์ของพระราชา