งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

นางสาวทิพย์สุดา  แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

นายสมภพ  สาสะพาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

     
     

 

Read 1661 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 04:44

ศาสตร์ของพระราชา