งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสมพร โพธิ์กำเนิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นางสาวทิพย์สุดา  แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสมภพ  สาสะพาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

Read 1918 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 09:46

ศาสตร์ของพระราชา