งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

นายวิโรจณ์ ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

นางสาวทิพย์สุดา  แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายอิทธิ์ธนันท์  สุวรรณโพธิ์รุ่ง
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสมภพ  สาสะพาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

     
     

 

Read 787 times Last modified on วันพุธ, 25 มกราคม 2560 08:36

ศาสตร์ของพระราชา