งานความร่วมมือ

 

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

นายทศพล  ภูอาศัย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานความร่วมมือ 

 

   
 นางสุพรรษา เขมพงษ์ภัทร
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 
นายสิทธิโชค  ประเจริญ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 
 นางสาวกาญจนา  ธิรอดรัมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานงานความร่วมมือ

 

Read 1409 times Last modified on วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 04:50

ศาสตร์ของพระราชา