งานความร่วมมือ

นายสมพร โพธิ์กำเนิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 นายทศพล  ภูอาศัย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานความร่วมมือ 

 นางสุพรรษา เขมพงษ์ภัทร
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 

นายสิทธิโชค  ประเจริญ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 

 นางสาวกาญจนา  ธิรอดรัมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานงานความร่วมมือ

 

Read 1633 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 09:49

ศาสตร์ของพระราชา