งานความร่วมมือ

 

นายวิโรจณ์ ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

นายมงคลวิทย์ ไชยรินทร์
ตำแหน่ง ครูคศ.๑
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 

 

     
 นางสาววรัญญา วรรณราช
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 
นายสมฤทธิ์  การเลิศ
ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 
 นางสาววิภารัตน์  กัณหา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่งานงานความร่วมมือ

 

Read 632 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 08:01

ศาสตร์ของพระราชา