ประวัติวิทยาลัย

                จังหวัดบุรีรัมย์เป็น 1 ใน 18 จังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับการพิจารณา จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2539 กระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์โคกดินแดง จำนวน 200 ไร่ เพื่อก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 โดยมีนายวาทีชีวภาคย์โสภณ เป็นผู้ลงสำรวจพื้นที่เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2541เปิดทำการสอนนักเรียน นักศึกษารุ่นแรกแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2541 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวนหลีกภัย ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2543 เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 เป็น วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง นายวาทีชีวภาคย์โสภณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคคูเมืองตั้งแต่จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2540 จนถึง พ.ศ.2550 เป็นระยะเวลา10 ปี และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2550 มีคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ท่าน ดร.ชมพูนุชบัวบังศร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองและเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ว่าที่พันตรี วานิชสมชาติได้เข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554

 สถานที่ตั้งอาณาเขต

วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองตั้งอยู่เลขที่299ถนนบุรีรัมย์ – พุทไธสง อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอคูเมืองห่างจากตัวอำเภอคูเมือง2กิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองบุรีรัมย์ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ 28กิโลเมตร การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกโดยผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข2017ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ-จดที่ดินของเอกชน

ทิศตะวันออก-ติดถนนบุรีรัมย์ - พุทไธสง

ทิศตะวันตก-จดกับที่ดินของเอกชน

ทิศใต้-จดกับที่สาธารณประโยชน์ (ทำเลเลี้ยงสัตว์)

 

 

KHUMUANG TECHNICAL COLLEGE

Khumuang Technical College (KuTC) is situated in Khumuang district in the northern part of Buriram province, north-eastern of Thailand, covering a 200 rai land area.  

Khumuang Technical College, then Buriram Technical College II; is an award winning vocational college (Royal Award Competition School Category – national level winner; Royal Award Competition Student Category – national Level winner; Science Innovation Competition – national level winner, Sufficiency Economy Competition – national level winner and Sports (Muay Thai) female category – national awardee) was founded on the 15th of May 1998 graced by then Prime Minister Chuan Leekpai.

KuTC is offering 7 different vocational courses, namely Auto- Machanic, Electrical Power, Electronics, Business Computer, Accountancy, Machine Shop, and Building Construction.

As KuTC continues to serve as a big canvass where students throw as much paint as they can to make the most of the opportunity that they are offered to paint the goals that they aspire to it is our aim to jump- start a new major course which is the Railway Transit System and propose that the on-the-job training will be in China and that exchange teachers and students program will be initiated for a continuous improvement. Exchange in education, culture, and profession will help promote mutual understanding. It is also the aim of this college to open Hospitality and Tourism and Food and Beverage major courses.

KuTC, hand - in - with the directors, teachers, parents, the government, the community and the students themselves will make this a reality by ensuring a dynamic, strategic, sound, and innovative education and by providing scholarships to deserving students such as the Royal Kumari Scholarship Grant from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and charity fund distribution from non - profit organizations.

With the guiding principle, “Orderly, Service mind, Skilled and Cultured”; KuTC is geared to produce trained, hard- working, self – sufficient, and well – rounded professional graduates.

 

 

 

#299/10 Buriram- Phutthaisong Road

Khumuang, 31190 Buriram, Thailand

044-699-255

www.kutc.ac.th

Read 6524 times

ศาสตร์ของพระราชา