ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุ (4)

ประกวดราคาซื้อโครงการชุดปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิดีโอวันดินโลก

ศาสตร์ของพระราชา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย