ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (95)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูจ้างสอน

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความถนัดฯ (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทดสอบความรู้ฯ ระดับปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี(เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กำหนดการรับเงินและใบเสร็จรับเงิน โครงการเรียนฟรี(การเงิน) นักศึกษา ปวช.๒,ปวช.๓ ให้ผู้ปกครองมารับเงินในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓

การดำเนินงานตามมติรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

หน้าที่ 1 จาก 6

วิดีโอวันดินโลก

ศาสตร์ของพระราชา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย