ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (108)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง เรื่อง การหยุดเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง เรื่อง ประกาศหยุดเรียนพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศแก้ใขกำหนดการลงทะเบียน-2-2563

ประกาศเปิด-ปิดภาคเรียนที่-2-2563

ประกาศตารางการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ลิ้งสำหรับตรวจสอบตารางสอบ https://bit.ly/3dUjz8G

ประกาศรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.3 ปวช. และม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. ประเภทโควต้า

ประกาศลงทะเบียน ระดับ ปวส.ปวช.

ประกาศลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์

หน้าที่ 1 จาก 7

วิดีโอวันดินโลก

ศาสตร์ของพระราชา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย