ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (64)

ประกาศตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2/2561

ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET 2561 ให้นักเรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่ง วท.คม. ที่ 007/2562 ลูกเสือวิสามัญ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา 2561 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

รับสมัครเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ครู กลุ่มช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตารางติว v-net

 

ตารางติว v-net ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศจากวิทยาลัย

LTeacher Mongkholwit

84 หลักสูตร-สอศ

รายการสมรภูมไอเดีย

ข้อมูลแหล่งที่มา : เพจฝากข่าว เทคนิคคูเมือง

หน้าที่ 1 จาก 4

วิดีโอวันดินโลก

ศาสตร์ของพระราชา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย