ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (69)

การประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ

ตารางผู้คุมสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน

ประกาศผลการเรียน นักศึกษา ปวช.1,2 ปวส.1

ประกาศตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2/2561

ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET 2561 ให้นักเรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่ง วท.คม. ที่ 007/2562 ลูกเสือวิสามัญ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา 2561 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

รับสมัครเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ครู กลุ่มช่างอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่ 1 จาก 5

วิดีโอวันดินโลก

ศาสตร์ของพระราชา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย