วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในโครงการปฏิบัติธรมมวันธรรมสวนะ

Read 106 times

วิดีโอวันดินโลก

ศาสตร์ของพระราชา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย