วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในโครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

Read 507 times

วิดีโอวันดินโลก

ศาสตร์ของพระราชา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย