คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาพอเพียง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูที่ปรึกษา
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมประเมินรางวัลพระราชทาน59
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมครูที่ปรึกษา 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

Read 11166 times Last modified on วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2560 08:12

ศาสตร์ของพระราชา